Menu iconen

Door iconen in het menu te gebruiken kan de bezoeker van jouw website sneller navigeren. Denk bijvoorbeeld aan het icoon van een huisje (Home) of een enveloppe (email of contact).

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken van iconen die de bezoeker goed kunnen helpen. Je hebt dankzij de integratie van iconen beschikking tot ruim 650+ iconen. Zonder dat ze de tekst van het menu item hoeven te lezen, weten ze eigenlijk al waar ze naartoe gelinkt worden als ze op 1 van jouw navigatie items klikken.