Marketheme Migratie

Een snelle en goede website vinden wij erg belangrijk. Om deze reden zijn wij altijd bezig om onze diensten te verbeteren. Om de groei van ons product te kunnen waarborgen hebben wij onlangs onze collectie met servers uitgebreid.

Wat gaat er precies veranderen?

Om toekomstbestendig te blijven en de techniek kritisch onder de loep te nemen hebben we gekeken op welke manier we nog steeds 10 keer ons huidige formaat aan aantal websites en abonnees zouden kunnen onderbrengen. Dit heeft geresulteerd in een oplossing waarbij we Marketheme gaan spreiden over verschillende (digitale) servers.

Loopt mijn website momenteel gevaar?

Absoluut niet. Zoals hier boven aangegeven is het netwerk zoals deze nu is nog prima ingericht voor de situatie zoals deze nu is. Omdat onze nieuwe oplossing echter automatisch doorgevoerd zal gaan worden voor nieuwe bestellingen, vinden we het wel zo eerlijk om onze bestaande klanten deze optie ook aan te bieden.

Wat veranderd er voor nieuwe klanten?

In het proces van Marketheme zelf veranderd er niet veel. De grootste verandering is dat je na je bestelling op de website van Marketheme een mail ontvangt waarin omschreven staat op welke server je bent toegewezen. Elke server heeft een eigen domein, bijvoorbeeld mt-2.nl

Het inloggen op het platform zal dan plaats vinden op https://mt-2.nl/wp-admin in plaats van https://marketheme2.nl/wp-admin
Hetzelfde geldt ook voor de tijdelijke domeinnamen. Stel je registreerde in de oude situatie een website genaamd “lekkereten” dan kreeg je het domein https://lekkereten.marketheme2.nl toegewezen. In de nieuwe situatie is het tijdelijk domein in dit geval; https://lekkereten.mt-2.nl

Voor het proces van live plaatsen van je website veranderd er vrijwel niks wanneer je dit automatisch doet. Voor handmatig omzetten van je domein raden we je aan om https://community.marketheme.nl/faq/website-live-zetten/ te raadplegen.

Wat zijn de voordelen van het migreren van mijn website?

Omdat we onze servers kleiner gaan inrichten en ook gaan verhuizen naar een andere aanbieder en server inrichting is er theoretisch een leuke snelheidswinst te behalen. We verwachten dat voornamelijk aan de achterkant van de website het één en ander sneller zal reageren.

We geven geen garanties in betere scores en of sneller laden van de website.

Komt mijn website in aanmerking voor migratie?

Wanneer je al voor langere tijd lid bent van Marketheme kan je je website gaan migreren. We zullen een beperkt aantal migraties per dag toestaan, omdat deze met zorg uitgevoerd dienen te worden.

Je kan je website aanmelden voor migratie, door middel van de link onder aan de website. Vergeet echter niet de onderstaande informatie eerst ook te lezen.

Waar moet ik aanleveren voor de migratie van mijn website?

Wanneer je je migratie wil gaan inplannen is het volgende belangrijk om met ons te delen:

#1 De naam en URL van je website

Deze informatie hebben we nodig zodat we weten welke website er precies omgezet moet worden

#2 De login voor Neostrada (of andere domein aanbieder)

Omdat er wijzigingen gedaan moeten worden in de DNS gegevens voor jouw domein, hebben we de login van Neostrada nodig. Wanneer je domein bij een andere aanbieder is geregistreerd hebben we uiteraard hier de login voor nodig. Geef daarbij ook aan waar je domein gehost staat. Hou er rekening mee dat de gegevens correct zijn. Log zelf dus eerst in om er zeker van te zijn dat je ons van de juiste gegevens voorziet.

#3 De login voor je website zelf

In sommige gevallen is het voor ons belangrijk dat we een aantal handmatige correcties moeten uitvoeren. Omdat in het proces van migratie de website tijdelijk los komt te staan van onze netwerken, is het daarom van belang dat we, indien nodig, met jouw login kunnen inloggen. Ook hier geldt, hou er rekening mee dat de gegevens correct zijn.

Waar moet ik verder rekening mee houden voor de migratie?

Ondanks dat wij de migratie volledig voor je uitvoeren, zijn er wel een aantal dingen waar je zelf rekening mee dient te houden:

#1 Voer geen wijzigingen door op de dag van migratie

Dit kan er voor zorgen dat er teksten niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

#2 Hou er rekening mee dat je website tijdelijk onbereikbaar kan zijn

Omdat er wijzigingen in de DNS gegevens van je domein zullen plaats vinden, kan het voorkomen dat je website tijdelijk niet bereikbaar is. Ook het installeren van een SSL certificaat zal opnieuw plaats vinden. Uiteraard doen wij ons best om deze tijd zo kort mogelijk te houden.

#3 Wanneer de migratie succesvol is verlopen zullen we je per email op de hoogte stellen

Probeer ons in de migratie gelieve ons werk uit te laten voeren. Het kan voorkomen dat er tijdelijk foutmeldingen op de website kunnen staan, of zoals bovenstaand de website niet bereikbaar is. Zolang jij nog geen mail van ons hebt ontvangen zijn we nog druk bezig met de migratie.

#4 De ingeplande tijd kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoer van de migratie

Omdat we de migraties zo efficiënt mogelijk willen verwerken, zullen we deze dagelijks achter elkaar uitvoeren. Het kan dus voorkomen dat de geselecteerde tijd niet overeen komt met de uitvoer van de migratie.

Om onze tijd in migraties zo efficiënt mogelijk te benutten zullen we je niet op de hoogste stellen wanneer wij gaan beginnen met de migratie van je website. Zoals in punt #3 vermeld staat krijg je het uiteraard wel te horen wanneer de migratie succesvol uitgevoerd is.

Migratie voor mijn website inplannen

Heb je al het bovenstaande gelezen en wil je graag een migratie voor je website inplannen?

Kies hier een dag voor migratie van jouw website

Meer informatie?

Heb je toch nog een vraag over de migratie? Of wil je er meer van weten? Mail je vragen dan naar info@marketheme.nl